Border Around Abandoned Church

EN

The convergence of conservative Christians and right-wing populists in Europe has been much debated in recent years. The phenomenon has been most prominent in Poland and Hungary. Christianity has also appeared in the rhetoric of right-wing populists in several secularized Western European countries. In France, the Netherlands, Sweden and Finland, for example, it has been typical for populists pursuing tough border policies to stereotype Muslim migrants into a one group of people that threatens European Christian values ​​and civilization. Christianity is thus used, in addition to religion, as a secular identity and culture to distinguish Europeans from outsiders.

In the installation, Herttoniemi Church, which has been closed due to indoor air problems, is surrounded by EU border signs. In the work, the church left by the congregation and the surrounding EU border are juxtaposed with political movements dressed in the clothes of Christianity and their threat constructing policies in Europe. The aim of the installation is thus to make visible the use of Christianity in the othering of people and to provoke a critical debate on the subject.

FI

Konservatiivisesti ajattelevien kristittyjen ja oikeistopopulistien lähentymisestä Euroopassa on käyty viime vuosina paljon keskustelua. Näkyvimmin ilmiö on ollut esillä Puolassa ja Unkarissa. Kristillisyys on esiintynyt oikeistopopulistien retoriikassa myös useissa maallistuneemmissa Länsi-Euroopan maissa. Esimerkiksi Ranskassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Suomessa kovaa ulkorajapolitiikkaa ajaville populisteille on ollut tyypillistä pelkistää muslimisiirtolaiset yhtenäiseksi ryhmäksi, joka uhkaa Euroopan kristillisiä arvoja ja -sivilisaatiota. Kristillisyyttä käytetään näin uskonnon lisäksi sekulaarina identiteettinä ja kulttuurina, joilla erotellaan eurooppalaiset ulkopuolisista.

Tilateoksessa Herttoniemen kirkko, joka on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi, on ympäröity EU:n rajakylteillä. Seurakunnan jättämä kirkko ja sitä ympäröivä EU:n raja rinnastetaan teoksessa kristillisyyden vaatteisiin pukeutuneisiin poliittisiin liikkeisiin ja heidän uhkakuvia rakentavaan politiikkaansa Euroopassa. Tilateoksen tavoitteena on näin tehdä näkyväksi kristillisyyden käyttöä ihmisten toiseuttamisessa ja herättää aiheesta kriittistä keskustelua.